Укр.
Гербів на 27.01.2023 - 5175
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Власники сучасних гербів
Таранюк Тарас
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (96091) 
(Державні символи України)
Прапор (70624) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (68924) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (54780) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (52191) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Таранюк Тарас
Затверджений в грудні 2012р.
На лазуровому щиті срібний нитяний стовп, укорочений згори, супроводжуваний справа золотою пір'їною в пояс, яку підтримують два золотих ланцюги у перев'яз зліва, а зліва золотим тараном в пояс, який підтримують два золотих ланцюги у перев'яз справа. На червоній главі срібний пояс у три злами у вигляді літери W. Щит увінчано металевим шоломом.
Клейнод: богиня правосуддя.
Намет червоний і лазуровий, підбитий сріблом.
Унизу щит супровожується двома золотими гарматами у косий хрест. Щитотримачі: два козаки. Девіз: VERITAS VICTORIA VIRTUS VITA - "Істина, перемога, чеснота, життя" - золотими літерами на лазуровій стрічці.
Автор - В.М.Напиткін.
Зображення на сайті - В.М.Напиткін.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem