Укр.
Гербів на 24.05.2024 - 5209
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Література
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (98643) 
(Державні символи України)
Прапор (72948) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (71421) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (57111) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (54570) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Лiтература

1.   "Знак" №5 (1994р.)
2.   "Знак" №6 (1994р.)
3.   "Знак" №7 (1994р.)
4.   "Знак" №9 (1995р.)
5.   "Знак" №10 (1995р.)
6.   "Знак" №25 (2001р.)
7.   "Знак" №26 (2002р.)
8.   "Знак" №27 (2002р.)
9.   "Знак" №28 (2002р.)
10.   "Знак" №29 (2003р.)
11.   "Знак" №31 (2003р.)
12.   "Знак" №32 (2004р.)
13.   "Знак" №33 (2004р.)
14.   "Знак" №34 (2004р.)
15.   "Знак" №35 (2005р.)
16.   "Знак" №36 (2005р.)
17.   "Знак" №37 (2005р.)
18.   "Знак" №38 (2006р.)
19.   "Знак" №39 (2006р.)
20.   "Знак" №40 (2006р.)
21.   "Знак" №41 (2007р.)
22.   "Знак" №42 (2007р.)
23.   "Знак" №43 (2007р.)
24.   "Знак" №44 (2008р.)
25.   "Знак" №45 (2008р.)
26.   "Знак" №46 (2008р.)
27.   "Знак" №47 (2009р.)
28.   "Знак" №48 (2009р.)
29.   "Знак" №49 (2009р.)
30.   "Знак" №51 (2010р.)
31.   "Знак" №52 (2010р.)
32.   "Знак" №53 (2011р.)
33.   "Знак" №54 (2011р.)
34.   "Знак" №55 (2011р.)
35.   "Знак" №57 (2011р.)
36.   "Знак" №58 (2012р.)
37.   "Знак" №59 (2013р.)
38.   "Знак" №61 (2013р.)
39.   "Знак" №62 (2014р.)
40.   "Знак" №63 (2014р.)
41.   "Знак" №64 (2014р.)
42.   "Знак" №65 (2015р.)
43.   "Знак" №66 (2015р.)
44.   "Знак" №67 (2015р.)
45.   "Знак" №68 (2016р.)
46.   "Знак" №69 (2016р.)
47.   "Знак" №80 (2020р.)
48.   Броди і Брідщина. Історико-мемуарний збірник. - Броди, 1998.
49.   Є.Букет. Історія українського села. Колонщина. -К., 2008.
50.   Вербовець: іст.мемуар.нарис ХХ ст / Є.Новосад . - Т.: Підручники і посібники, 2005. - 240 c. - (Моє село).
51.   Військово-історичний альманах. - К.: Центральний музей Збройних Сил України, 2002 - Число 4. - 160 с.
52.   Військово-історичний альманах. - К.: Центральний музей Збройних Сил України, 2006 - Число 12. - 160 с.
53.   Власний архів
54.   Геральдика Дніпропетровщини. Офіційні символи територіальних та муніципальних утворень: [Історичні нариси]. - Д.: Арт-Прес, 2012. -192с. ISBN 978-966-348-279-8
55.   Гречило А.Б. Герби та прапори міст і сіл України. - Львів, 2004. Ч. 1. -120+ХLIV с. (ISBN 966-02-0994-0).
56.   Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України (ХІV - І пол. ХХ ст.) - Київ, 2001. - 400 с. (ISBN 966-578-085-9)
57.   А.Гречило, Ю.Терлецький. Герби та прапори міст і сіл Рівненської області. – К., Львів, Рівне, 2002. - 72 с. ISBN 966-02-0407-8
58.   Єремєєв І.С. Герби гетьманів України. К.: Вид-во "УЦІММ-ПРЕС", 1998. - 56 с.: іл
59.   Іщенко Я.О. Символіка та емблематика міських гербів Україні 1960-1980-х років XX ст.: історико-джерелознавче дослідження: дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / НАН України; Інститут історії України. - К., 2006. - 458арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 173-213.
60.   Клименко О., Хаварівський Б. Міська геральдика Тернопільщини. - Т.: Воля, 2003. - 500 с., 8 с. вкладок.
61.   В.Кривенко, К.Шляховий. Символіка Кіровоградщини. Альбом. - Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр "Мавік", 2008. - 208 с.
62.   Мариконь Б. Геральдика Закарпаття: герби і печатки міст, сіл та селищ / Богдан Мариконь, Володимир Ньорба. - Ужгород: Краєвиди Карпат, 2010. - 96с.: іл. - Бібліогр.: с.95. - ISBN 978-966-96740-9-8 (в опр.).
63.   А.Марчук. Символіка Макарівщини. - К., 2008. - 16 с.
64.   Момот Л.М., Панкратьєва В.Г., Швец В.В. Чугуев. Сборник архивных документов и материалов. - Харьков: Фолио, 1993. - 64с.
65.   Напиткін В.М., Богатов К.М. Символіка Хмельницької області: Довідник. - Хмельницький. Поліграфіст, 2016. - 128с.; іл.
66.   В.Панченко. Мiськi та мiстечковi герби України. - К.: Вид.центр "Просвiта", 2000. -204 с.: iл.
67.   В. Панченко. Старовиннi герби українських мiст. - Київ, 2018.
68.   Резникова В.В., Швец В.В., Панкратьєва В.Г. Валки. Сборник архивных документов и материалов. - Харьков: Інарт, 1992. - 64с.
69.   Савчук Ю.К. Міська геральдика Поділля. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1995. - 143 с.
70.   Символіка сучасної Ємільчинщини. /Упорядники О.В.ВАЩУК, П.В.СКИБА. – Новоград-Волинський: "НОВОград". – 2014. – 104 стор., іл.
71.   Символіка територіальних громад Житомирської області. - Житомир, 2008 р.
72.   Терлецький Ю. Герби Дубно. Рiвне, 1994
73.   Ю.Терлецький, А.Гречило. Сучасна символіка Костопільщини. - Рівне: УГТ, 2006. - 32 с. + 8 кол. с.
74.   Україна: герби та прапори / авт. проекту та упор. : В.Г. Кисляк, О.А. Нескоромний. – К. : Парламентське вид-во. 2010. – 456 с. : ілюст. – укр., рос., анг.
75.   Чернецький Є. Символіка Білоцерківщини. - Біла Церква: Яніна, 2004. - 24 с.
76.   Юсипович I., "Туркiвщина: за завiсою столiть", Львiв, 1993.
77.   http://sts-rrada.gov.ua/novost_ful.php?id=65
78.   П.П.фон-Винклер. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи, внесенные в Полное Собрание законов с 1649 по 1900 год / Дозволено цензурою. С.-Петербург, 20 Июля, 1899 года. - Издание книготорговца Ив. Ив. Иванова. - С.-Петербург: Типография И.М. Комелова, Пряжка д.3, 1899. - 312с.
79.   В.К.Лукомскій, В.Л.Модзалевскій. Малороссїйский гербовникъ. - Санкт-Петербургъ: типография С.Н. Тройницкого "Сириус", изданіе Черниговскаго дворянства, 1914.
80.   Меликаев В.И., Сержан В.В. "Каталог современных гербов городов, поселков и сел СССР", части 1-6, Минск, 1989-1991 гг."
81.   Сметанников И.С. На западе нормальная погода // Гербовед. - 2000. - № 45 - С. 128-157.
82.   Dogaru M., Din heraldica Rominiei, Bucuresti, 1994
83.   Lundt K., Stadte-Wappen von Osterreich-Ungarn, Wien, 1885.
84.   Sokalski B., "Powiat Sokalski pod wzgledem geograficznym, etnograficznym i historicznym", Lwow, 1899.
85.   Strohl H., Stadte-Wappen von Osterreich-Ungarn, Wien, 1904
86.   РГИА, фонд 1411, опись 1 дело 1 лист 2
87.   РГИА, фонд 1343 опись 15 дело 147 лист 66
88.   РГИА, фонд 1343, опись 15, дело 209, лист 56
89.   РГИА, фонд 1343, опись 15, дело 249, лист 23
90.   Полное собрание законов Российской империи, ч.1, т. XХI, № 15422
91.   ЛНБ ім. В.Стефаника. - Відділ рукописів. - Ф. 103. - Оп. 2. - Спр. 105, 106, 109, 458, 461
Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem