Укр.
Гербів на 27.01.2023 - 5175
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Власники сучасних гербів
Нестерук Олександр
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (96091) 
(Державні символи України)
Прапор (70624) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (68924) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (54780) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (52191) 
(ШАБЕЛЬНЯ)






Google




Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Нестерук Олександр
Затверджений 21 серпня 2016р.
У зеленому полі, завершеному угорі двома срібними нитяними шиповидними балками, золотий мисливський ріжок. У лазуровій главі дві золоті качки, що поставлені одна проти одної. Щит увінчаний сталевим давньоруським шоломом.
Нашоломник: на бурелеті трьох кольорів (золотого, зеленого та лазурового) золотий лев, що тримає у правій лапі золотий ключ.
Намет зелений, підбитий золотом.
Девіз латинською мовою: "HONESTUS RUMOR ALTERUM EST PATRIMONIUM" - "Добра слава – теж спадок" - золотими літерами на лазуровій стрічці, підбитій золотом.
Автори - О.І.Маскевич, В.М.Джунь.
Зображення на сайті - О.І.Маскевич.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem