Укр.
Гербів на 29.01.2023 - 5175
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Історична геральдика
Список для: КИЇВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (96096) 
(Державні символи України)
Прапор (70632) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (68931) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (54786) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (52195) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

КИЇВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО

Київський герб разом з львiвським та чернiгiвським вiдносять до числа символiв, котрi з'явились ще до монгольської навали. Виникнення київської символiки пов'язується iз поширенням на князiвських печатках зображення Архангела Михаїла. На них Архангел звичайно зображувався у довгих шатах, iз списом з хрестом на кiнцi i державою (символом влади) у лiвiй руцi.
У великому гербi Польського королiвства герб Київщини мав спочатку вигляд поєднання вершника i ведмедя на лазуровому полi. Однак з XVIст. образ вершника-змiєборця сприймався у Захiднiй Європi головним чином як герб Москви. Тому пiзнiше символом Київського воєводства став срібний ангел з опущеним додолу мечем i пiхвами в руках на червоному полі.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem