Укр.
Гербів на 27.01.2023 - 5175
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Власники сучасних гербів
Войтишен Сергій
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (96091) 
(Державні символи України)
Прапор (70624) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (68924) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (54780) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (52191) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Войтишен Сергій
Затверджений в 2004р.
На синьому заокругленому щитi понижено перекинута кроква, зроблена зі срібних східнослов'янських виробів Середнього Подністров'я, обтяжена медальйоном, яка супроводжується зверху половиною золотого сонця, знизу - двома срібними противопливучими контурами риб у стовп.
Щит увінчаний сталевим лицарським шоломом.
Нашоломник: на бурелеті трьох кольорів (синій, золотий та срібний) золоте контурне зображення відзнаки войта Подільської губернії.
Намет синій, підбитий золотом та сріблом.
Девіз: "Роби що можеш". Девізна стрічка перевита двома виноградними лозами натуральних кольорів, які виростають із руни "Інгуз" - символу родючості, нових плідних починань.
Художник - Ю.Адамчук.
Зображення на сайті - В.М.Напиткін.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem