Укр.
Гербів на 06.02.2023 - 5175
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Історична геральдика
Список для: ХАРКІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (96132) 
(Державні символи України)
Прапор (70675) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (68967) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (54816) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (52231) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

ХАРКІВСЬКА ГУБЕРНІЯ

Слобiдською Україною називалась територія, що обiймала простiр нинiшнiх Харкiвської, Луганської, частини Сумської, Донецької, Курської, Бiлгородської i Воронезької областей. Слобожанщина в X-XIIIст. входила до Чернiгiвсько-Сiверського князiвства. На територiї сучасної Харкiвщини вiдбувся нещасливий похiд сiверських князiв, оспiваний в "Словi о полку Ігоревiм". Татарська руїна обернула цей край на довгi столiття в безлюдну пустелю, яка лише в першiй половинi XVIIст. почала колонiзуватися наново, знову ж таки українцями.
Протягом декiлькох десятилiть Дике Поле перетворилося на квiтучий край. За короткий час виникли i були заселенi мiста Суми, Лебедин, Харкiв, Охтирка й велике число слобiд, звiдкiля й пiшла назва Слобожанщина. Протягом двох десятилiть поза межами Гетьманщини виросла нова Слобiдська Україна, з козацьким полковим устроєм. Тут було сформовано п'ять козацьких полкiв: Острогозький, Харкiвський, Сумський, Охтирський, Ізюмський, якi отримали свої емблеми.
Оскiльки край перебував пiд росiйською юрисдикцiєю, надання гербiв мiстам проходило повнiстю за правилами, що були прийнятi в росiйськiй геральдицi. Герби практично всiх слобiдських мiст прийнятi одночасно i створенi по єдиному принципу - в перетятому щитi вгорi губернський герб, внизу - символ, пов'язаний з мiстом. Найчастiше нижня половина щита мiстила зображення тварин чи плодiв; виняток складають лише герби колишнiх полкових мiст.
Харкiвська губернiя мала два герби.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem