Укр.
Гербів на 06.02.2023 - 5175
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Власники сучасних гербів
Юхачов Віталій
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (96132) 
(Державні символи України)
Прапор (70675) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (68967) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (54816) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (52231) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Юхачов Віталій
На лазуровому полі з срібною хвилястою базою, обтяженою чорною щукою, що пливе, золота гора зі срібним храмом з трьома золотими куполами, супроводжуваним обабіч та згори трьома золотими гранованими восьмипроменевими зірками. Щит увінчує сталевий давньоруський шолом.
Клейнод: обернений вправо срібний орел із розпростертими крильми, який тримає в правій лапі перо того ж кольору.
Намет: справа - лазуровий, підбитий золотом, зліва - чорний, підбитий сріблом.
Девіз: LABORE ET SCIENTIA - "Працею і знаннями" - золотими літерами на лазуровій стрічці.
Зображення на сайті - В.М.Напиткін.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem