Укр.
Гербів на 04.06.2023 - 5175
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Герби гетьманів України
Список для: ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН (1648-1657рр.)
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (96681) 
(Державні символи України)
Прапор (71207) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (69582) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (55339) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (52834) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН (1648-1657рр.)

Зиновій-Богдан Михайлович Хмельницький народився у 1595р. в родині чигиринського сотника.
Освіту Богдан Хмельницький здобув у Київській братській школі та у єзуїтській школі в Ярославі над Сяном. Після закінчення освіти Богдан вступив до козацького війська. У серпні 1621р. він зібрав 10000 козаків та рушив у море, де потопив 12 турецьких галер, а решту кораблів переслідував до самого Стамбула. У 1629р. козаки під проводом Хмельницького спалили передмістя турецької столиці. У 1647р. на Січ Хмельницький оголосив план підготовки національно-визвольної війни. 8 травня 1648р. під Жовтими Водами козацьке військо розгромило поляків. Через тиждень польське військо знову було розбите під Корсунем. У цей час номер король Владислав IV. Та Хмельницький не скористався з ситуації і, замість негайного маршу до Варшави, почав переговори, які ні до чого не призвели. У вересні 1648р. козаки ще раз розгромили польську армію, взяли у облогу Львів та дійшли до Замостя, звідки був прямий шлях до Варшави. Але Хмельницький знову втратив час, очікуючи виборів нового короля. Навесні 1649р. Хмельницький у союзі з ханом Іслам-Гіреєм розпочав бойові дії, оточив і розгромив польське військо під Збаражем та взяв у полон самого короля. Але знову ж Богдан не використав обставин і почав у Зборові переговори.
Зборівська угода не відповідала ні народним мріям, ні реальній силі козацького війська, ні тогочасній слабкості польського уряду. Авторитет та популярність Хмельницького в Україні похитнулися.
17 вересня 1651р. під Білою Церквою було підписано принизливу для України угоду, що обмежувала територію та кількість козацтва, примушувала селян виконувати свої повинності. Конче потрібні були союзники. 8 січня 1654р. Переяславська Рада ухвалила приєднання України до Московії на таких умовах: Україна зберігає всі свої колишні порядки й самоврядування; гетьман зберігає право на міжнародні відносини; кількість козацтва збільшується до 60000; всі українські стани зберігають за собою свої давні права та вольності. Гетьманський уряд зобов'язався сплачувати цареві чималі податки. Цар, із свого боку, обіцяв захищати Україну від польської експансії. Козацька старшина та духівництво не дуже охоче ставилися до ідеї приєднання й у багатьох випадках відмовлялися присягати московському цареві. Хмельницький вкотре не зумів зорієнтуватися у ситуації: коливання між Москвою та Польщею не привели до позитивного результату. Помер Богдан 6 серпня 1657р.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem